+381 11 32 42 155; +381 11 33 43 050
Adresa: Kosovska 37/4,11000 Beograd, Srbija
Laboratorija

Laboratorija za vibro-dijagnostiku RWLab je osnovana u okviru preduzeća Rolling World d.o.o 2009. godine.

RWLab nastaje kao rezultat dugogodišnje saradnje sa kompanijom SKF u oblasti tehničke dijagnostike, našeg iskustva i visokog nivoa kvaliteta naših usluga na polju vibro-dijagnostike i prediktivnog održavanja.

2010 RWLab dobija akreditaciju od strane Akreditacionog Tela Srbije prema IEC/ISO 17025 i postaje akreditovana laboratorija za vibro-dijagnostiku za metode merenja opšteg nivoa vibracija prema ISO 10816 i jedina laboratorija na našim prostorima akreditovana za merenje spektra vibracija.

Osnovne aktivnosti laboratorije za vibro-dijagnostiku:

  • Merenje opšteg nivoa spektra brzine vibracija i merenje opšteg nivoa i spektra envelope ubrzanja
  • Lasersko centriranje
  • Uravnoteženje rotacionih masa u sopstvenom uležištenju (balansiranje radnih kola)
  • Termovizija
  • Brza analiza ulja (patch test)
  • Periodični nadzor

Više možete saznati na web prezentaciji laboratorije.