Adresa: Kosovska 37/4,11000 Beograd, Srbija
brand-skf-250x96

SKF, Svenska Kullagerfabriken grupa, je vodeći svetski dobavljač proizvoda, rešenja i usluga u domenu kotrljajnih ležajeva, zaptivaka, mehatronike, servisa i sistema podmazivanja. Usluge obuhvataju tehničku podršku, održavanje, praćenje stanja i obuku.

SKF Grupa

SKF je osnovan 1907. godine i vrlo brzo je izrastao u globalnu kompaniju. Već 1920. kompanija se dobro pozicionirala na tržištu Evrope, Severne i Južne Amerike, Azije i Afrike. Danas, SKF ima svoja predstavništva u preko 130 zemalja. Kompanija ima više od 100 proizvodnih pogona i efikasan globalni distributivni sistem sa 15000 distributera. SKF je široko rasprostranjen i na e-tržištu.

Pet tehnoloških platformi

SKF grupiše svoju tehnologiju u 5 platformi: ležajevi i ležajne jedinice, zaptivci, mehatronika, servis i sistemi podmazivanja.Koristeći mogućnosti svih ili pojedinačnih platformi, SKF razvija ponudu po meri svakog segmenta svojih klijenata, pomažući klijentima da postignu bolje performanse, smanje količinu utrošene energije i snize ukupne troškove.

Tri divizije, 40 segmenata

SKF posluje kroz tri divizije: industrijsku, automotive i servisnu diviziju, opslužujući industrijske OEM proizvođače i klijente u postprodaji, respektivno, i automobilsku diviziju, opslužujući automoto OEM proizvođače i klijente u postprodaji. SKF posluje u oko 40 različitih segmenata, kao što su automobilska industrija, energija vetra, železnica, alatne mašine, medicina, prehrambena i industrija papira.