Adresa: Kosovska 37/4,11000 Beograd, Srbija
single page feature image

Alati

Istraživanja pokazuju da oko 16 % ležajeva otkaže pre vremena usled neadekvatne montaže.

Isto tako, radni vek ležajeva se znatno smanjuje usled neadekvatnog podmazivanja i održavanja tokom eksploatacije.

Demontaža ležajeva je znatno otežana ukoliko se ne rasplože odgovarajućim alatima, te se čak pribegava i fizičkom razaranju ležaja radi demontaže, čak i kada je ležaj moguće koristiti u daljoj eksploataciji.

Sve navedene činjenice stvaraju dodatne torškove koje je moguće izbeći upotrebom odgovarajućih alata.

Kao distributer svetski priznatih proizvođača, Rolling World nudi čitav spektar alata za održavanje koji će vam olakšati svakodnevni rad i doneti uštede.

O ove alate spadaju:

  • mehanički i hidraulički svlakači (radapcigeri)
  • alati za montažu lažajeva i indukcioni grejači
  • alati za podmazivanje
  • uređaji za lasersko podešavanje saosnosti i paralelnosti
  • čitav spektar alata za merenje vibracija, šuma, temperature i drugih radnih parametara vaše opreme

Korisni linkovi:

SKF Maintenance products online catalogue
TIMKEN Maintenence Tools