Adresa: Kosovska 37/4,11000 Beograd, Srbija
single page feature image

Instrumenti

SKF je jedan od najvećih svetskih proizvođača različitih instrumenata koji se koriste u programima prediktivnog i proaktivnog održavanja.

Ovde prventstveno spadaju uređaji za merenje vibracija, od malih ručnih prenosnih uređaja, pa sve do kompleksinh on-line sistema za praćenje stanja.

Bilo da želite da povremeno merite opšti nivo vibracija, ili da uvedete kompletan program praćenja stanja vaše opreme, mi smo tu da vam preporučimo odgovarajuću opremu i pružimo obuku vašem kadru.