+381 11 32 42 155; +381 11 33 43 050
Adresa: Kosovska 37/4,11000 Beograd, Srbija
Kvalitet

Misija

Misija kompanije Rolling World je da svojim kupcima obezbeđuje najkvalitetnije proizvode od najpoznatijih svetskih proizvođača, pod najpovoljnijim tržišnim uslovima, da informiše i edukuje korisnike kao i da pruža usluge praćenja stanja opreme i davanja saveta za postizanje i dokumentovanje ušteda. U svom poslovanja koristimo savremene metode i postupke, što nam omogućava racionalno korišćenje ljudskih i tehničkih resursa, čime postižemo veću efektivnost, ekonomičnost i efikasnost. Misija kompanije Rolling World ne sastoji se samo u prodaji proizvoda za industriju, već i u informisanju i edukaciji korisnika. Tome se poklanja velika pažnja u komapniji Rolling World, a u praksi se sprovodi kroz prezentacije, direktne kontakte sa kupcima ili preko web strane i elektronske pošte. Kroz laboratoriju za vibro-dijagnostiku, komapnija Rolling World želi da svojim korisnicima pruži dodatnu vrednost, kroz praćenje stanja njihove opreme, davanje saveta za postizanje i dokumentovanje ušteda. Delatnost laboratorije za vibro-dijagnostiku podržavamo uslugama iz oblasti termovizije, balansiranja obrtnih sklopova i laserskog centriranja. Zadovoljni korisnici, zadovoljni zaposleni – to je misija komapnije Rolling World.
Kompanija Rolling World je prepoznala značaj zaštite životne sredine i u tom smislu čini svaki napor da unapredi performanse životne sredine i istovremeno podiže svest o značaju zaštite životne sredine.

Vizija

Vizija komapnije Rolling World je da u narednom periodu zadrži poziciju lidera u prodaji ležajeva u Srbiji, da postane lider u prodaji proizvoda za kompletan obrtni sklop, kao i kompozitnih materijala za popravku i zaštitu, da ulaganjem u opremu i zaposlene postane lider u oblasti vibro-dijagnostike i da se odlikuje kompetentnošću, profesionalnošću i predanošću svojih zaposlenih. Od svoga osnivanja u kompaniji Rolling World su postavljeni visoki kriterijumi u poslovanju. Kao ovlašćeni distributer najvećih svetskih kompanija iz oblasti industrijskih ležajeva i srodnih proizvoda – SKF i TIMKEN, kao i iz oblasti kompozitnih materijala – BELZONA, kompanija Rolling World je morala da usvoji savremeni način poslovanja. To je zahtevalo visok stepen angažovanja svih zaposlenih, ali naravno rezultati nisu izostali. Danas je kompanija Rolling World jedan od najuspešnijih prodavaca ležajeva i kompozitnih materijala u Srbiji. Svesni smo činjenice da su osnov svake organizacije zaposleni, tako da veliku pažnju poklanjamo edukaciji kao i uslovima pod kojima rade. Zadovoljstvo zaposlenih je veoma važno, jer samo zadovoljno osoblje može da ispunjava sve veće zahteve sa tržišta. Kompanija Rolling World ulaže u marketing, prezentacije, zaposlene, opremu, jer želi da dostigne nivo svetskih firmi iz svoje branše. Danas je tržište takvo da ako ne idete napred vi ne stojite, već u odnosu na konkurenciju idete nazad. Zato mi poboljšavamo i unapređujemo naše usluge – mi idemo napred. Mi smo jedan od lidera u oblasti prodaje ležajeva i kompozitnih materijala i činimo sve da tako bude u vremenu koje dolazi. Naša vizija je da zadžavanjem pozicije lidera u prodaji ležajeva, takođe postanemo lider u prodaji proizvoda za kompletan obrtni sklop, kao i kompozitnih materijala za popravku i zaštitu, kao i da ulaganjem u opremu i kadar postanemo lider u oblasti vibro-dijagnostike.

Politika kvaliteta i životne sredine

Politika kompanije Rolling World je da u potpunosti odgovori zahtevima i očekivanjima korisnika, obezbeđujući izuzetno visok nivo kvaliteta usluga kao i konkurentne cene proizvoda, a prema zahtevima korisnika. Opredeljujući se za prevenciju zagađenja, kompanija Rolling World nastoji da minimizira uticaj na životnu sredinu kroz održavanje adekvatnog stepena nadzora nad utvrđenim aspektima.

Prilikom realizacije poslovnih procesa, poslovna strategija rukovodstva i svih zaposlenih usmerena je na integrisani sistem menadžmenta zasnovan na:

1. zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 14001:2015;
2. obezbeđenju da ugovoreni kvalitet proizvoda i usluge zadovoljava zahteve korisnika kao i odgovarajuće propise i standarde, nacionalne i međunarodne;
3. postizanju da usluge u potpunosti odgovaraju zahtevima korisnika uključujući usaglašenost sa zahtevima, vreme isporuke, pouzdanost, funkcionalnost, bezbednost i estetiku;
4. obezbeđenjem da zaposleni svih nivoa organizacije znaju svoju ulogu u sistemu i učine najviše da se uspešno izvrše poslovni procesi;
5. izvođenjem redovnih provera radi sagledavanja efikasnosti integrisanog sistema menadžmenta kao i redovnim analiziranjem rizika i prilika;
6. praćenju i kontroli procesa čime osigurava da izlazni parametri procesa (emisije u vazduhu, vodi, zemljištu) budu u skladu sa zahtevima zakonodavaca, a uticaji na životnu sredinu minimalni.