+381 11 32 42 155; +381 11 33 43 050
Adresa: Kosovska 37/4,11000 Beograd, Srbija
Kvalitet

Misija

Rolling World postoji da bi svojim kupcima obezbedio najkvalitetnije proizvode od najpoznatijih svetskih proizvođača, pod najpovoljnijim tržišnim uslovima. U svom poslovanja koristimo savremene metode i postupke, što nam omogućava racionalno korišćenje ljudskih i tehničkih resursa, čime postižemo veću efektivnost, ekonomičnost i efikasnost. Misija Rolling World ne sastoji se samo u prodaji proizvoda za industriju, već i u informisanju i edukaciji korisnika. Tome se poklanja velika pažnja u Rolling World -u, a u praksi se sprovodi kroz prezentacije, direktne kontakte sa kupcima ili preko web strane i elektronske pošte. Kroz laboratoriju za vibro-dijagnostiku, Rolling World želi da svojim korisnicima pruži dodatnu vrednost, kroz praćenje stanja njihove opreme, davanje saveta za postizanje i dokumentovanje ušteda. Delatnost laboratorije za vibro-dijagnostiku podržavamo uslugama iz oblasti termovizije, balansiranja obrtnih sklopova i laserskog centriranja. Zadovoljni korisnici, zadovoljni zaposleni – to je misija Rolling World-a.

Vizija

Vizija Rolling World-a je da svojim rezultatima, u kvantitativnom i kvalitativnom pogledu, održi i unapredi visoko mesto u svojoj oblasti. Od svoga osnivanja u Rolling World-u su postavljeni visoki kriterijumi u poslovanju. Kao distributer najvećih svetskih kompanija iz oblasti industrijskih ležajeva i srodnih proizvoda – SKF i TIMKEN, kao i SKF CMP1 partner, Rolling World je morao da usvoji savremeni način poslovanja. To je zahtevalo visok stepen angažovanja svih zaposlenih, ali naravno rezultati nisu izostali. Danas je Rolling World jedan od najuspešnijih prodavaca ležajeva u Srbiji. Svesni smo činjenice da su osnov svake organizacije zaposleni, tako da veliku pažnju poklanjamo edukaciji kao i uslovima pod kojima rade. Zadovoljstvo zaposlenih je veoma važno, jer samo zadovoljno osoblje može da ispunjava sve veće zahteve sa tržišta. Rolling World ulaže u marketing, prezentacije, zaposlene, opremu, jer želi da dostigne nivo svetskih firmi iz svoje branše. Danas je tržište takvo da ako ne idete napred vi ne stojite, već u odnosu na konkurenciju idete nazad. Zato mi poboljšavamo i unapređujemo naše usluge – mi idemo napred. Mi smo jedan od lidera u oblasti prodaje ležajeva i činimo sve da tako bude u vremenu koje dolazi. Naša vizija je da zadžavanjem pozicije lidera u prodaji ležajeva, takođe postanemo lider u prodaji proizvoda za kompletan obrtni sklop, kao i da ulaganjem u opremu i kadar postanemo lider u oblasti vibro-dijagnostike.

Politika kvaliteta

Politika Rolling World-a je da u potpunosti odgovori zahtevima i očekivanjima korisnika, obezbeđujući izuzetno visok nivo kvaliteta usluga kao i konkurentne cene proizvoda, a prema zahtevima korisnika. Ovo se postiže :

1.Definisanjem sistema menadžmenta kvalitetom, uključujući procedure na svim nivoima, a u skladu sa standardom SRPS ISO 9001:2008.
2.Obezbeđenjem da ugovoreni kvalitet proizvoda i usluge zadovoljava zahteve korisnika kao i odgovarajuće propise i standarde, nacionalne i internacionalne.
3.Postizanjem da usluge u potpunosti odgovaraju zahtevima korisnika uključujući usaglašenost sa zahtevima, vreme isporuke, pouzdanost, funkcionalnost, bezbednost i estetiku.
4.Obezbeđenjem da zaposleni svih nivoa organizacije znaju svoju ulogu u sistemu i učine najviše da se uspešno izvrše poslovni procesi.
5.Izvođenjem redovnih provera da se sagleda efikasnost sistema menadžmenta kvalitetom kao i izvođenjem korektivnih mera za sprečavanje svih neusaglašenosti.

Ciljevi kvaliteta

Za ostvarenje krajnjeg cilja – zadovoljnog korisnika, utvrđuju se sledeći neposredni ciljevi:

1.Obavljanje usluga isporuke ugovorenih proizvoda korisnicima uz specificirane zahteve, utvrđene potrebe i očekivanja korisnika,
2.Efektivna primena i sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom po SRPS ISO 9001 za postizanje poverenja korisnika da će svi utvrđeni zahtevi biti ispunjeni,
3.Obezbeđenje ključnih informacija za unapređenje usluga na osnovu merenja i praćenja zadovoljenja korisnika. Tokom izvođenja procesa mere se parametri koji se odnose na kvalitet usluge, čime se prikupljaju podaci i omogućuje analiza istih vezano za performanse sistema menadžmenta kvalitetom.
4.Kontinualno unapređenja kvaliteta usluga